Profil

Jmenuji se Sandipa M. Simová a v profesním životě zastávám role krizového psychologa, psychoterapeuta, kouče, lektora, produkčního a průvodce na cestách. A to vše stavím na základně zvaná meditace.
Kdy se u mě začal rodit zájem o člověka, jeho duši a rozdílnost způsobů bytí v životě?
Čtením psychologické literatury v dospívání? Osudové události ve vlastní rodině, které ve mně vyvolaly otázky po smyslu lidského života? Mé přirozené tendence k introspekci, jež mi odkrývá nekonečná dobrodružství na cestě do hlubin duše? Či úplně někde jinde a v jiném čase?
🙂 Jistě to byl souběh všech událostí, kterými jsem byla obdarovávána a které jsem využila pro poznání hlavně sebe sama.

A vše, co se dělo, mě vedlo cestou k zpátky k sobě…. Domů…
A vede mě dál….

Sandipa terapeut

Umění terapie jsem začala objevovat skrze Gestalt psychoterapii, kterou jsem praktikovala na seminářích, skupinovém výcviku a individuálních sezeních. Dále mě inspirovala Humanistická a existenciální psychoterapie, Transpersonální terapie a Holotropní dýchání, Pesso Boyden psychoterapie a arteterapie. Velkou měrou mě ovlivnil absolvovaný výcvik Dramaterapie a hodiny Dialogického jednání na DAMU. Později mi do této mozaiky psychoterapeutické sebezkušenosti zapadl i výcvik ve Voice Dialogue (Dialog hlasů).

Praktické dovednosti jsem získávala jako individuální a skupinový psychoterapeut v práci s uživateli drog a jejich blízkými, na telefonní krizové lince jako psycholog – konzultant, poradce a mentor lidí s psychotickým onemocněním a jako terapeut mladých lidi bez domova.

Výraznou změnou mého směřování pro mě byla setkání s několika zahraničními terapeuty, jejichž práce byla ovlivněna a proměněna osobním vedením indického mystika Osho. Účastí v mnohých meditačních a terapeutických seminářích, jsem si postupně uvědomovala, co mi vždy v tradiční psychoterapii jakéhokoli směru scházelo. Scházel mi prostor meditace, jasný přesah naši mysli, emočního prožívání a tělesného cítění. Prostor vyššího vědomi, nadhledu a léčení na celostní úrovni. A pravě Osho terapeuté mi umožnili tuto dimenzi meditace objevovat a opakovaně zažívat.

Začala jsem tedy na sobě pracovat z úplně nové perspektivy. Prošla jsem skupinami jako Satori, Umění zemřít, Who is In, Vnitřní muž – Vnitřní žena, Neoreichianské dýchání, Zen Counselling, Sufi Camp a Conscious Living, které mě postupně zbavovaly starých vzorců prožívání, vzorců, které už dávno nebyly potřebné. Meditace se pro mě stala základním kamenem pro jakoukoli hlubší psychoterapeutickou práci. Několik let jsem strávila v meditačních komunitách v různých zemích, kde jsem se učila žít vědomě a prohlubovat schopnost meditace v každodenním životě.

Zásadním okamžikem pro mě bylo setkání s bývalým osobním dentistou Osho, s Sw. Devageetem, který strávil po boku mistra mnoho let a který, na základě instrukce od Osho, vytvořil unikátní systém sebe-léčení nazývaný Transomatic Dialogue. Po dva roky jsem intenzivně následovala Devageeta v jeho workshopech na několik kontinentech a učila se aplikovat Transomatický Dialog nejdříve na sobě a po obdržení certifikátu o absolvování tréninku i na mých klientech.

Transomatický Dialog mi otevřel cestu k hlubokému léčení mnoha vědomých i nevědomých, bolestných a opakujících se vzorců cítění, přesvědčení a chování a pomohl mi nalézt vnitřní spokojenost, rovnováhu, smysl mého konání a hlavně znovu objevit lásku sama k sobě.

Setkání s Transomatickým Dialogem, tímto jedinečným terapeutickým přístupem, bylo a je pro mě jistým vyvrcholením mého dlouholetého vzdělávání se v poli psychoterapeutickém a zájmu o lidskou osobnost její schopnost transformace. Proto jsem ráda, že mohu Transomatický Dialog sdílet s lidmi, kteří mají odvahu jít cestou skutečné transformace a pro které je meditace také nezbytnou součástí léčení a smysluplného života.

Mezi další inspirace patří Somatic Expiriencing Petera A. Levine, bodyterapie Wilhelma Reicha, Esential Life Consulting Leely, Prasada a Alviny, Feeding  the Demons podle Tsultrim Allione, Nonviolent Communication Marshalla B. Rosenberg a další. Zkušenosti sbírám v práci v krizové intervenci, s uživateli návykových látek a lidmi s psychickým onemocněním.

Nahoru

Sandipa meditující

Mým průvodcem v meditaci je indický osvícený mistr Osho, který mě nepřestává otevírat oči a srdce již více než 10 let. Má cesta k němu nebyla přímá a jednoznačná. Poprvé se mi představil v Osho centru Shangrila v Čechách, ale tehdy jsem ho jen odmítala. Po letech opět ve stejném místě něco probudilo mou zvědavost. Ta přešla v jasný popud přijmout sannyas jméno Prem Sandipa a tím se mi vyjasnila cesta do mého srdce za vedení Osha. Po dalších několika letech jsem odjela meditovat do Osho Meditation Resort v Puně, Indii, kde se mi učení a láska Osha dostávalo více pod kůži, překračovala hranice mysli a neúprosně mi tavila staré programy myšlení.

Mé velké díky patří Sw. Devageetovi, postavou drobnému Angličanovi, ale odvahou, pevností a oddáním velkému muži – meditátorovi, který mi umožnil zažít na vlastní kůži i mimo ni to, o čem jsem dřív jen tušila. Devageet neváhá použít i „silnější kladivo na rozbití kokosového ořechu naší mysli“, když o to člověk stojí a je připraven pro transformaci. Zároveň vytrvale a s trpělivostí ukazuje cestu z utrpení k vnitřní spokojenosti skrze meditaci. Devageetovi vděčím za to, že mi kompletně otevřel srdce pro Osha a hlavně mi pomohl mít se opět ráda, milovat sebe samu. Díky němu vím a každá buňka mého těla mi potvrzuje, že my lidé „jsme kosmické bytosti mající lidskou zkušenost“. Jsme jedno se vším, neexistuje separace, jsme věční a smyslem naší lidské existence je si na toto rozpomenout – sammasati (poslední slova Buddhy).

Důležitou etapou mého života byly pobyty v meditačních centrech Evropě i mimo ni. Jak jsem zmínila výše, první zkušenost s několikaměsíčním oddáním se meditaci jsem měla v Osho Meditation Resort v Indii, poté následovala téměř dvouletá láska s Miasto, meditačním centrem v Toskánsku, v Itálii. Několik měsíců jsem strávila v Oshofors ve Švédsku, v Nostro Posto a v Podere Amarti v Itálii. Poslední dvě jmenovaná centra nejsou výhradně zaměřena na Osho meditace, takže jsem měla možnost pravidelně meditovat i pomocí technik jiných učitelů a směrů.

V současnosti procházím mnohaletými Akashickými procesy pod vedením Devegeeta, pravidelně vstupuji do úchvatného procesu OSHO Mystická růže, dopřávám si spočinutí v OSHO Vipassaně a kdykoli mohu, tak se ráda vracím do meditačních center na několikatýdenní retreaty.

Dnes aplikuji naučené v meditačních centrech v každodenním životě zpátky v realitě běžných starostí a sleduji svůj posun v přijetí náročných situací s větším klidem, laskavostí a pokorou. Zároveň vnímám mnohem větší uspokojení z jemných maličkostí, plněji prožívám setkání s lidmi a dívám se s menším strachem ke konci této poutě.

Od roku 2016 spoluvedu OSHO meditační centrum OSHO Love Praha Ha Ha Ha, kde pořádáme meditační program pro každého, kdo má zájem se o sobě dozvědět více a nalézt svou skutečnou pravdu, radost, smysl a naplnění v životě.

Zvu vás do bytí v meditaci, do prostoru hlubokého ztišení mysli, emocí a hmoty.

 

Nahoru

Sandipa cestující

… NEEXISTUJE KONEČNÁ DESTINACE. EXISTUJE POUHÁ POUŤ. CESTA SAMA O SOBĚ JE ŽIVOTEM. NEDOSAHOVAT NIČEHO, BÝT BEZ CÍLE. POUZE TANČIT A BÝT NA POUTI. POHYBOVAT SE S RADOSTÍ, BEZ HLEDÁNÍ CÍLE…..” OSHO

Ano, nikdy mě tolik nezajímala konečná destinace mých cest, jako to cestování, pohybování se a bytí na cestě samotné.

Za dobrodružstvím neznámého jsem vyrážela od malička s rodiči, tenkrát v rámci naší země a východního bloku. Ale jak se otevřely vrátka bývalé socialistické klícky, začali jsme podnikat tenkrát velmi vzrušující výlety “na západ”. Nezapomenu nikdy na ta neuvěřitelná obrovská jablka na římské ulici a tolik krásných a voňavých lidí kolem. Byla to Itálie jako první země, která mě chytla za srdce.

A pak už ten pohyb ven se nedal zadržet a já pokračovala už jako mladá žena sama. Mnoho let jsem paralelně poznávala cizí kraje a sebe v nich zároveň. Žila jsem v Anglii (abych se naučila jazyk), stopovala po Evropě (abych zažila svobodu pohybu), žila ve Spojených státech (abych si vydělala na cesty) a studovala v Madridu (abych dokončila studia v Praze). A pak přišla ta “velká cesta”. S přítelem jsme si vzali baťohy, do srdce touhu objet svět a do kapes všechny prostředky, co jsme měli. Vydali jsme se na východ zeměkoule a po dvou a půl letech přijeli ze západu. Byli jsme na pouti, neexistovala jedna destinace. Projeli jsme po zemi celou Asií (od Sýrie po Bali), odklízeli následky tsunami v 2004 na Srí Lance, spočinuli u Kiwi obyvatel Zélandu, velikonočně přeskákali Pacifik, prokličkovali se jižní Amerikou a pak se nasyceni vrátili do hnízda Evropy.

A život se proměnil. Přišla meditace, poznala jsem, že jsem uviděla svět, ale ještě jsem nepoznala sebe. A tak se mé cestování obrátilo jiným směrem. Dovnitř. Začala jsem jezdit po světě za meditacemi a sebepoznáním. Žila jsem a pracovala  v indickém OSHO resortu, stala jsem se rezidentem v italských meditačních komunitách, učila se meditaci v Mexiku, ve Švédsku i Řecku. Propojovala jsem svou původní profesi psychologa s rozměrem spirituálním a pochopila, že pokud chceme poznat sebe a dosáhnout léčení a změny uvnitř nás, není to možné bez ponoření se do ticha, samoty a hluboké pravdy v nás.

Jsem velice vděčná, že žiji v době, kdy je možné být v pohybu, objevovat krásy světa, poznávat, že není jediný způsob bytí, který je ten správný a mít ten luxus cestovat po zákoutích své duše.
Velmi ráda se vracím do zemí, kde jsem se cítila dobře, přijata a svobodná. Takovými místy jsou Indie, Nový Zéland, Kambodža, Itálie, Laos. A jsem ráda, že díky mým zkušenostem v mnoha zemích světa, životem v mnoha kulturách a profesní zkušeností krizového psychologa a psychoterapeuta, facilitátora meditačních technik a především duchovní podporou komunity kolem osvíceného mistra Osha mohu doprovázet i vás na cestě poznání…. toho co je kolem a toho, co je uvnitř.

Nechte se pozvat k tanci životem, který má nekonečné podoby, tisíceré barvy a neustále je v pohybu… “… NEEXISTUJE KONEČNÁ DESTINACE. EXISTUJE POUHÁ POUŤ….

Těším se na společná dobrodružství 🙂
 Nahoru

Sandipa kouč

Věnuji se převážně životnímu koučinku a to formou individuálních i skupinových setkání. Certifikovaným profesionálním externím koučem jsem se stala po absolvování akreditovaného kurzu koučinku u Koučink centra Praha. Na koučinku oceňuji jeho efektivnost a rychlost v nacházení odpovědí na vnitřní tlaky a umožnění vytváření konkrétních kroků pro kvalitnější a radostnější každodenní život. Jako kouč podporuji u klientů schopnost introspekce a zároveň pohledu na sebe sama z vyšší perspektivy. Čím lépe víme KDO JSME, tím spíše můžeme žít život takový, jaký ho ŽÍT CHCEME.

Příběh papouška ze zlaté klece

img_8179

Na okenním parapetu je zlatá klec a v ní papoušek, který zoufale volá „ svoboda, svoboda, svoboda“.
Jde kolem muž, velký bojovník za svobodu, a slyší volání papouška.
Bylo mu papouška líto a proto v noci vyšplhal na římsu okna a otevřel dvířka klece.
Druhý den jde opět kolem a znovu slyší stejně naléhavě volat papouška po svobodě.
Diví se, ale říká si, že má papoušek možná strach opustit klec.
Tak další noc vyleze na římsu, papouška z klece vyndá a posadí na parapet vedle klece.
Papoušek nic. Tak ho muž vezme do dlaní a vyhodí do vzduchu se slovy „leť, jsi volný“.
Následující den jdouc kolem, opět slyší papouškovo“ svoboda, svoboda, svoboda“.
Podívá se k okenní římse a tam vidí papouška zpátky krčící se ve zlaté kleci s otevřenými dvířky.

Podporuji, vedu a doprovázím lidi, kteří jsou motivování učinit změnu, objevují v sobě odvahu vydat se novou cestou a mají chuť kreativně tvořit svůj život. Nestačí volat „svoboda, svoboda, svoboda“, je nutné roztáhnout křídla a letět.

Ráda poletím vedle vás.

Nahoru

Kvalifikace

Vzdělání:

Humanitní vědy: Pedagogická fakulta Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem (Bc.)
Psychologie jednooborová: Filosofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (Mgr.)

Absolvované výcviky:

Akreditovaný profesionální externí kouč: Koučink Centrum, s.r.o., Praha
Starlight Transomatic Dialogue: Devageet – C. H. Newman BDS. DipMDH
Voice Dialogue: Heidi Berger
Zen Touch Shiatsu: Seymour Koblin
Neoreichiánské dýchání a bioenergetika těla: Moumina
Dramaterapie: Mgr. Blanka Kolínová
Telefonní krizová intervence: Linka Důvěry, o.s., Liberec
Roční výcvik v gestalt terapii: Mgr. Marián Chrasta

Účast v meditačních a terapeutických retrítech:

Primarní terapie – Swarup a Premartha
Akashic Yellow Octave Process – Devageet, Prem Yatri
Akashic Orange Octave Process – Devageet, Kalakeli
OSHO Vipassana – Prem Shunyo
Akashic Process One – Devageet, Prem Yatri
Akashic Red Octave Process – Devageet, Adhiraj
OSHO Mystická růže – Devena, Adhiraj
OSHO No-Mind – Prem Yatri
Sufi – zpěv srdce – Atmananda
Škola Stargate: Meenakshi Kramvik a tým
Colour Starlight Transomatic Dialogue: Devageet – C. H. Newman BDS. DipMDH
Sufi Meditation Camp: Videha
Diamond Awareness: Devageet – C. H. Newman BDS. DipMDH
Bardo Karmic Awareness: Devageet – C. H. Newman BDS. DipMDH
Conscious Living: Sagarpriya
Vnitřní muž, vnitřní žena: Sagarpriya
Zen Counselling: Dharma
Rodinné konstelace: Bhagat Zeilhoffer
Umění zemřít: Bhagat Zeilhoffer
Existencialní a humanistická psychoterapie: ESET, Psychoterapeutická a Psychosomatická Klinika, s.r.o., Praha
Pesso Boyden psychoterapie: DOM, Dům otevřených možností, o.s.,Praha
Who is in: Mouji
Léčivé bylinné ceremonie: šamani v Peru a České republice
Satori: Ganga
Arteterapie: ac.m. Kamila Ženatá
Holotropní dýchání: Míra Kašpar, Mgr. Michal Vančura
Květ života a Merkaba: Anne Ward
Ženská skupina: Komala

Dlouhodobé pobyty v meditačních centrech:

Osho Meditation Resort, Puna, Indie
Oshofors, Švédsko
Miasto, Itálie
Nostro Posto, Itálie
Podere Amarti, Itálie

Nahoru

 

Reference

„Sandipa medituje už mnoho let a tak při vedení meditací nesdílí jen instrukce, které k vedení také patří, ale předává i osobní zkušenost, upozorňuje na chyby, které sama dělala. Dokáže podpořit meditující v tom, aby se nenechaly pohltit svými myšlenkami, namísto toho, aby je jen pozorovali. Ráda se Sandipou medituji, protože cítím, že vytváří bezpečný prostor, ve kterém můžu úplně vypnout vnější svět a dopřát si čas jen pro sebe.“

Saba

„Sandipa zaposobila na mňa, ako skúsená lektorka, ktorá se ráda podelí o skúsenosti. Ľudom ukazuje dalšie možnosti, s ktorými se dá pracovať prii osobnom rozvoji. Je tolerantná, priaťelská, kreativna s citom pre situáciu.“

Tomáš

„Sandipa vyzařuje pozitivní a intenzivni energií a tím podporuje odblokování energie a volné vyjádření v meditaci. Jasně vysvětluje průběh meditací a dává srozumitelné instrukce. Je trpělivá a je ochotná sdílet praktické tipy na dosáhnutí hlubší meditace.“

Susanne

„Sandipa motivuje k meditaci vlastním příkladem a její až nakažlivé vášni a lásce k meditaci se prostě nedá odolat:) Sandipa dělá meditaci srdcem. A k tomu přidává dlouholeté zkušenosti a jedinečné vhledy.“

Petr

„Sandipa je skvělá lektorka, která má smysl pro humor, je bezprostřední, otevřená, inspirující bytost, která má co nabídnout. Dokáže druhé inspirovat a vést k poznání skrze meditaci a vlastní zkušenost. Vřele doporučuji všem, kdo na sobe chtějí pracovat. To, co učí, sama žije a dokáže podat nenásilnou formou, je opravdu zapálená a dokáže druhé nadchnout.“

Jirka

„Sandipa má úžasnou schopnost vytvořit otevřený a láskyplný prostor pro meditaci, na svých akcích přirozeně a bezpečně provádí skupinu celým procesem. Já vždy z akcí, na kterých jsem byla, odcházím s pocitem vnitřního naplnění, lásky k sobě i druhým a velikou vděčností.“

Amreeta

„Sandipu miluju a znám jako mou velkou inspiraci, kamarádku a jako koučku. Během našeho společného absolvování kurzu koučinku jsem mohla poznat její citlivý přístup v koučování a znalost rozmanitosti psychologie a rozdílnosti životního světonázoru žen i mužů. Je mi blízká její víra v individualitu osobnosti každého člověka, v to, že veškeré odpovědi na naše otázky již známe a nalezneme je jedině uvnitř sebe, v případě, že klademe ty správné otázky.
Její zkušenosti s pobyty v různých Osho centrech v Indii i po Evropě a s Osho meditacemi jsou velkým přínosem pro koučování v oblasti rozvoje individuality každého člověka, odstranění jeho vnitřních překážek k dosažení tak kvalitního osobního i profesního života, jaký si bude přát.
Díky možnosti absolvovat koučovací sezení u Sandipy je možné si přijít na vnitřní bloky, převzaté vzorce chování či programy myšlení pramenící z minulosti, s její pomocí si je uvědomit, vlastním chtěním odstranit a dosáhnout tak stavu, kdy si sami sobě nepřekážíme ve svém životě, stavu hojnosti, stavu tvořivosti, stavu “flow”.

Míša N.

“Sandipa zvolila pro koučovací rozhovor krásné místo kavárny v Karlíně. Atmosféra s ní byla příjemná. Dokázala vytvořit prostředí důvěry a laskavě mě vedla k dobře formulovanému výsledku. V momentě, kdy jsem byla zaseknutá v představení si alternativ, Sandipa mě k nim dokázala kreativně přivést. Takže i během hodiny jsem našla mnoho podnětů a možností ve svém tématu.”

Safi Narwa

„Při koučinku se Sandipou jsem si uvědomila, že si můžu stát za hodnotou své práce takovým způsobem, že je pro mě důležitější její hodnota samotná, než kolik na moje semináře přijde žen, že je nemusím lákat nižší cenou jen proto, aby vůbec přišly. Pořád ještě nemám toto téma vybalancované, ale cítím, že Sandipa mi pomohla zasít semínko vědomí, které dále ve mně klíčí a starám-li se o něj a pečuji, tak se dále rozrůstá a uvnitř mě narůstá i hodnota mé práce. Díky.”

Susheela

Nahoru

Nahoru