Životní koučink pomáhá propojit hlavu a srdce způsobem, který přeměňuje vášeň snů v konkrétní kroky v každodenním životě.

Mám na vás pár otázek:

Cítíte, že ve vás dřímá nevyužitý potenciál?
Máte pocit, že si nejste jistý, co chcete od života, ale víte, že to není tohle?
Jste rozhodnutý učinit změny, jen když budete vědět, co opravdu chcete?
Víte, co chcete od života, ale dosud máte strach pro to něco udělat?
Vysává vás vaše práce?
Máte své velké sny a plány, ale zatím jen chodíte kolem nich?
Cítíte se zaseknutý?
Chybí vám motivace?
Máte cíle, ale nedaří se vám je dotáhnout k úspěchu?
Snadno podlehnete oddalování řešení situací?
Je něco důležitého ve vašem životě o čem často přemýšlíte, ale nikdy jste neuskutečnil žádný krok?
Chcete najít vášeň vašeho života?

Jestli jste odpověděl ANO na nějakou výše uvedenou otázku, pak vám pravděpodobně mohu pomoci.

Co je koučink?

Koučink je prozkoumávání toho, co se právě děje, odhalení překážek a náročných úkolů, které se mohou vyskytnout a odhalení možností konkrétních kroků, které posunou člověka směrem k životu, který chce žít. Koučink je profese, která je zásadně rozdílná od poradenství, mentorování, terapie či konzultování. Jde o rovnocenný vztah dvou lidí, kteří společně pracují na naplňování klientova cíle. Mezi cíle může patřit realizace osobních projektů, zvyšování obchodních úspěchů, příprava a nastolení důležitých změn a nalezení smysluplného bytí v životě.

Koučink je domluvená spolupráce mezi koučem a klientem, kde koučovací vztah nepřetržitě vrací veškerou moc a zodpovědnost zpět ke klientovi. Koučink stojí na zásadě, že každý zná nejlépe odpovědi na každou svou otázku a výzvu, která nám stojí na cestě. Dokonce i ty odpovědi, které se zdají býti zamlženy, skryty či schovány kdesi v nás.

Cílem kouče je pomoci vám dosáhnout toho, co dosáhnout chcete. Ať už chcete přestat s oddalováním akcí či začít pracovat na nápadu, který ve své hlavě nosíte už měsíce, nebo dosáhnout lepší rovnováhy mezi profesním a soukromým životem, a nebo si zjistit, co chcete od života a jak ho naplnit, to vše může být podpořeno společnou prací s koučem.

Životní koučink

Každý máme nějaký způsob, jak si zastíráme naše skutečné hodnoty a na jejich místo si dosazujeme hodnoty jiných lidí, skupin, společenství. Jedním z nejčastějších problému mezi lidmi je, že žijí život podle hodnot a přání někoho jiného. Kouč vám pomůže odsekat tyto nánosy jiných názorů a přijít si na to, co ceníte v životě nejvíce právě vy.

Životní koučink rozumí, že každý máme různé hodnoty. A žádné nejsou správné či špatné – základní hodnoty každého člověka jsou pro něho ty pravé. Váš životní kouč vás nesoudí, naopak se dívá na svět vašima očima, dle vašich hodnot. A pak vás podpoří v dosažení toho, co chcete, v souladu s vašimi hodnotami.

Nejdříve vám kouč pomůže objevit a vyjasnit si vaše základní hodnoty. To je to, co je pro vás nejdůležitější na té nejhlubší úrovni a co je pro vás jedinečné, téměř jako otisky prstu. Každý máme nějaký způsob, jak si zastíráme naše skutečné hodnoty a na jejich místo si dosazujeme hodnoty.

Jakmile pochopíte své základní hodnoty, uvidíte, jak se vztahují k vašemu životu. Poznáte, kde může růst možná i zatím velmi jemný konflikt hodnot, který vám způsobuje určitou vyčerpanost a jiné nepříjemnosti, aniž jste si vědom, odkud tyto pocity přicházejí.

Po uvědomění si vlastních hodnot, začnete pracovat na svém tématu, na tom, čeho chcete dosáhnout. Kouč vám pokládáním otázek dovede k většímu a jasnějšímu uvědomění svých myšlenkových procesu a pomůže vám odhalit vaše vnitřní zdroje, které můžete použít pro dosažení vašich záměrů. S jeho pomocí si vytvoříte plán vašich kroků, které povedou k nalezení cesty k vašemu úspěchu. Kouč vás po celou dobu podporuje a pomáhá udržovat váš směr. Ke konci koučovacího setkání budete mít jasný vhled do vaší situace a v rukou všechny strategie a způsoby, které vám zajistí zvládnutí situace.

Nejčastěji si lidé kouče najímají, když chtějí podpořit v následujících oblastech:

rodinné a partnerské vztahy a intimita
zvládání stresu a problém vyhoření
spiritualita a osobní rozvoj
rozvoj vlastního podnikání
plánování kariéry a profesní rozvoj
motivace a organizace času
umělecká kreativita
finance a stanovování rozpočtu
zdraví, stárnutí, životní styl a péče o sebe
životní změny
rodičovství
a mnoho dalších…

A co lze koučováním získat?

nalezení svého poslání a vize pro život
probuzení vnitřního génia a odhalení vlastní velikosti a možností
zlepšení vztahu se sebou samým a s druhými
prohloubení osobních a profesních vhledů a kompetencí
nalezení rovnováhy mezi pracovním a osobním životem
schopnost správně se rozhodovat
být sebevědomý a zvládání stresových situací
efektivní organizace času
a mnohem více…

Životní koučink se Sandipou

Pomáhám lidem jako vy pohnout se ve svém životě směrem k tomu, co opravdu chtějí na hlubší úrovni a žít život, který je naplňuje a přináší uspokojení. Nabízím životní koučink.

Mým cílem v koučování je podpořit váš rozvoj sebeuvědomění a rozpoznání vašich silných stránek. Nebudu vám dávat odpovědi, rady či návrhy. Budu vám pokládat otázky a užívat vhodné techniky a nástroje, které vám pomohou najít odpovědi v sobě samém. Přinutím vás se zamyslet nad věcmi, které by vás možná nenapadly, abyste dosáhli toho, co chcete a přitom mohli být tím, čím chcete být. Budu vám napomáhat uvidět různé, navzájem propojené faktory, jako jsou emoce, myšlenky, tělesné pocity a vlivy prostředí, které ovlivňují vás a vaše chování. Budu vám nablízku a budu dohlížet na postup a pomáhat odkrývat vaše zdroje, talenty a možnosti.

Ve své práci vycházím z přesvědčení, že každý z nás je expertem na svůj vlastní život a jen my víme, kdo jsme a co potřebujeme. Jen my víme, co je pro nás to nejlepší. Jednoduše řečeno, vy – jako klienti – jste největšími experty v koučovacím procesu. Já vám jen pomohu objevit to, co je to vaše “nejlepší a nejopravdovější“.

Obvykle se na počátku stanoví 6 až 10 setkání s nabídkou pokračování koučovacího procesu i nadále. Délka úvodního setkání je cca 30 minut. Následné koučování může mít různou formu. Schůzky mohou probíhat nadále osobně nebo online či emailem. Výhodou osobního setkání je bezprostřední navázání kontaktu mezi mnou a vámi a možností pracovat na více komunikačních úrovních. Ostatní formy mají výhodu v realizaci setkání navzdory vzdálenosti, možnosti rychlého kontaktování se a ve větší intimitě.

Translate »