Psychoterapie ... Poradenství ... Pomoc v krizi

Individuální psychoterapie

Párová psychoterapie

Psychologická podpora při zvládání krizových životních situacích: ztráty, změny, odchody …..

Psychologické poradenství: vyjasňování si, rozhodování se a realizace záměru

Výuka meditačních a relaxačních technik

Poradenství v nalezení zdravého životního stylu, psychohygieny a zvládání stresu

Návody pro zvládání myšlenek a emocí v přítomném čase

Vedení transu – hluboce relaxovaného a bdělého stavu – pro psychické a zdravotní léčení

Životní koučování pro změnu a posun

Všechny krize jsou příležitostí k pochopení sebe a objevení nových možností

Propojila jsem svou původní profesi psychologa s rozměrem spirituálním a poznala, že pokud chceme dosáhnout harmonie, vnitřního klidu a pochopení toho, co se děje, není to možné bez ponoření se do sebe a hluboké pravdy v nás, do míst odkud přichází skutečné léčení. Meditace se pro mě stala základním kamenem pro jakoukoli hlubší psychoterapii.

Jako meditující terapeut a krizový průvodce podporuji v odhalení vašich zdrojů na cestě léčení a nalezení rovnováhy.

Psychotherapy

Lidem, kteří za mnou přicházejí, pomáhám při hledání jejich vlastních zdrojů pro zvládnutí náročných situací a pokud chtějí, zůstávám s nimi na cestě jejich rozvoje, poznávání sebe a nalezení jejich autenticity, tvořivé spontaneity, svobody, jedinečnosti a vnitřního klidu.

V psychoterapii nahlížím na každého klienta jako na výjimečného, neopakovatelného a moudrého člověka. Všichni máme schopnost uzdravit svou duši a tělo. Někdy je tato schopnost ukryta v našem nevědomí jako neviditelný zdroj. Stačí ho odhalit. Často potřebujeme jen podpořit, navést či potvrdit, že jsme na správné cestě. A to je podle mě úlohou terapeuta.

Jako terapeut používám postupy Neurolingvistického programování a Ericksonovské hypnoterapie, Meditativní terapie, Gestalt terapie, Voice Dialogue terapie, Dramaterapie a nabízím i unikátní hlubokou metodu Transomatický Dialog.

Nabízím techniky pro zvládání emocí, obtěžující myšlenky, pro hlubokou relaxaci a práci s podvědomím.

Psychologická pomoc v krizi

Každý se můžeme někdy ocitnout v krizi, se kterou je těžké si poradit sami. Může jít o ztrátu milovaného, náhlá nemoc, změna prostředí, příchod něčeho nového. Krizová psychologická pomoc nabízí prostor pro sdílení, zklidnění a vyjasnění si pro sebe podpůrných kroků. Společně můžeme projít nejtěžším obdobím, pochopit ho a podívat se kudy dále.

Nemusíme na to být sami!

Psychologická pomoc v krizi

Psychoterapie individuální a párová

Psychoterapie je léčení celého našeho systému, nejen osobnosti. Proto v našich setkání pomocí emocí a jejich propojení s tělem přináším meditativní rozměr, který umožňuje zažívat i části nás, které jsou součástí většího celku. Takovýto nadhled nám umožní uvidět více souvislostí, které nám otevírají pochopení smyslu všeho, i toho, co bolí. K takovéto terapii je třeba odvaha a zápal, pak může přinést opravdovou změnu.

Meditativní psychoterapie nabízí hluboké léčení a rozšiřuje chápání sebe, světa, Existence.

Psychoterapie individuální a párová

Psychologické poradenství

Někdy se zastavíme před úkolem, který se zdá neřešitelný. Můžeme na čas odstoupit, podívat se na něj z jiného úhlu a také požádat někoho jiného o jeho pohled. Pokud je to pro nás důležité, býváme zahlceni emocemi, které nám vytvoří jakýsi závoj. Poradce pomůže závoj sejmout a nabídne pohled, který bychom možná sami neuviděli. Získáváme tak možnost širšího výběru, stáváme se flexibilnějšími a inteligentnějšími.

Všechny překážky se dají překročit!

psychologické poradenství

Neurolingvistické programování a Hypnoterapeutický Trans

NLP nabízí nové možnosti, volby, zdroje, nové způsoby komunikace a chování a navázání důvěry a harmonie mezi vědomím a nevědomím.Tento přímý a účinný přístup zahrnuje práci nejen s našimi vědomými strukturami, ale i se strukturami nevědomí a částečně i systemickými vlivy.

Hypnóza je citlivý dialog s nevědomím klienta, který je plný respektu a úcty ke klientovi. Každý je na své jedinečné cestě životem, a proto je práce s hypnózou tolik zaměřena na aktivaci vnitřních zdrojů v klientovi, spíše než na konkrétní výsledky.

Ericksonovský přístup v hypnoterapii umožňuje člověku zůstat zcela bdělý a sám si řídit, kudy se vydá.

Neurolingvistické programování a Hypnoterapeutický Trans

Terapie Transomatickým dialogem

Transomatický Dialog je unikátní technikou, která umožní našemu tělu promluvit. Užitím vnitřního hlasu, intuice a moudrosti nám naše Vyšší Já pomůže odhalit skryté a potlačené vzpomínky, jenž vytvořily emoční náboj, mentální přesvědčení, odpovídající chování a fyzické napětí později manifestované v nemoc.

Využíváme hluboké relaxace Transomatického Transu, který nám umožní uvidět situace hluboko uložené v našem nevědomí. Terapeutické sezení obsahuje i závěrečnou Integraci, která uviděné bezpečně poskládá do vědomé části nás.

Životní koučink

Koučink je prozkoumávání toho, co se právě děje, odhalení překážek a náročných úkolů, které se mohou vyskytnout a odhalení možností konkrétních kroků, které posunou člověka směrem k životu, který chce žít.

Podporuji, vedu a doprovázím lidi, kteří jsou motivování učinit změnu, objevují v sobě odvahu vydat se novou cestou a mají chuť kreativně tvořit svůj život. Nestačí volat „svoboda, svoboda, svoboda“, je nutné roztáhnout křídla a letět.

Neurolingvistické programování a Hypnoterapeutický Trans
Translate »