Profil

Ona o ní 🙂 :

„……… Sandipa miluje meditace, miluje slunce, miluje ticho, miluje pohyb, miluje život ..…

Žila v OSHO meditačních komunitách, zcestovala svět, baví ji tanec a pohyb a užívá si objevování toho, co nikdy neumírá. Ráda sdílí tyto vášně a láká ostatní k nalezení svobody, opravdovosti a vnitřního klidu. Meditace se pro ni stala základním kamenem pro jakoukoli hlubší psychoterapeutickou práci. Propojila tak svou původní profesi psychologa s rozměrem spirituálním a pochopila, že pokud chceme poznat sebe a dosáhnout léčení a změny uvnitř nás, není to možné bez ponoření se do ticha, samoty a hluboké pravdy v nás, do míst odkud přichází skutečné léčení.

Sandipu baví přinášet to, co se naučila v meditačních centrech do každodenního života, zpátky do reality běžných starostí. S vděkem pozoruje svůj posun v přijetí náročných situací s větším klidem, laskavostí a pokorou. Zároveň vnímá mnohem větší uspokojení z jemných maličkostí, plněji prožívá setkávání s lidmi a dívá se s menším strachem ke konci této poutě ……“


Ano, jmenuji se Sandipa M. Simová a v profesním životě vstupuji do rolí krizového psychologa, psychoterapeuta, kouče, lektora meditací, produkčního a průvodce na cestách. A to vše stavím na základně zvaná meditace.

Kdy se u mě začal rodit zájem o člověka, jeho duši a rozdílnost způsobů bytí v životě?
Čtením psychologické literatury v dospívání? Bolestné události ve vlastní rodině, které ve mně vyvolaly otázky po smyslu lidského života? Mé přirozené tendence k introspekci, jež mi odkrývá nekonečná dobrodružství na cestě do hlubin duše? Či úplně někde jinde a v jiném čase? 🙂 Jistě to byl souběh všech událostí, kterými jsem byla obdarovávána a které jsem využila pro poznání sebe sama. A tím i světa a života samotného. Víme, že svět si vytváříme podle sebe a že je vlastně manifestací toho, co máme uvnitř sebe.

A tak jsem vykročila do studia psychologie, k umění psychoterapie, k praktikování meditace…

A vše, co se dělo, mě vedlo cestou k zpátky k sobě…. Domů… A vede mě dál….

Sandipa a psychoterapie

Umění terapie jsem začala objevovat skrze Gestalt psychoterapii, kterou jsem praktikovala na seminářích, skupinovém výcviku a individuálních sezeních. Dále mě inspirovala Humanistická a existenciální psychoterapie, Transpersonální terapie a Holotropní dýchání, Pesso Boyden psychoterapie a arteterapie. Velkou měrou mě ovlivnil absolvovaný výcvik Dramaterapie a hodiny Dialogického jednání na DAMU. Později mi do této mozaiky psychoterapeutické sebezkušenosti zapadl i výcvik ve Voice Dialogue (Dialog hlasů).

Velkým obratem v terapeutické práci bylo setkání s Transomatickým dialogem a meditací. Momentálně se vzdělávám v Neurolingvistickém programování a Hypnóze podle Miltona Ericksona.

Praktické dovednosti jsem získávala jako individuální a skupinový psychoterapeut v práci s uživateli drog a jejich blízkými, na telefonní krizové lince jako psycholog – konzultant, poradce a mentor lidí s psychotickým onemocněním a jako terapeut mladých lidi bez domova a rodiny.

Výraznou změnou mého směřování pro mě byla setkání s několika zahraničními terapeuty, jejichž práce byla ovlivněna a proměněna osobním vedením indického mystika Osho. Účastí v mnohých meditačních a terapeutických seminářích, jsem si postupně uvědomovala, co mi vždy v tradiční psychoterapii jakéhokoli směru scházelo. Scházel mi prostor meditace, jasný přesah naši mysli, emočního prožívání a tělesného cítění. Prostor vyššího vědomí, nadhledu a léčení na celostní úrovni. A pravě OSHO terapeuté mi umožnili tuto dimenzi meditace objevovat a opakovaně zažívat.

psychoterapie meditace psychoterapeut

Začala jsem tedy na sobě pracovat z úplně nové perspektivy. Prošla jsem skupinami jako Satori, Umění zemřít, Who is In, Vnitřní muž – Vnitřní žena, Neoreichianské dýchání, Zen Counselling, Sufi Camp a Conscious Living, které mě postupně zbavovaly starých vzorců prožívání, vzorců, které už dávno nebyly potřebné.

Meditace se pro mě stala základním kamenem pro jakoukoli hlubší psychoterapeutickou práci. Několik let jsem strávila v meditačních komunitách v různých zemích, kde jsem se učila žít vědomě a prohlubovat schopnost meditace v každodenním životě.

Zásadním okamžikem pro mě bylo setkání se Sw. Devageetem, který vytvořil unikátní systém sebeléčení nazývaný Transomatic Dialogue. Po dva roky jsem intenzivně následovala Devageeta v jeho workshopech na několik kontinentech a učila se aplikovat Transomatický Dialog nejdříve na sobě a po obdržení certifikátu o absolvování tréninku i na mých klientech.

S klienty využívám i NLP – Neurolingvistické programování a Hypnoterapii podle Miltona Ericksona – práce s vizualizací, přerámcováním, hledáním zdrojů a využívání moudrosti nevědomí k léčení a změně nefunkčních vzorců chování.

Mezi další inspirace patří Somatic Expiriencing Petera A. Levine, Bodyterapie Wilhelma Reicha, Esential Life Consulting Leely, Prasada a Alviny, Feeding  the Demons podle Tsultrim Allione, Nonviolent Communication Marshalla B. Rosenberg a další.

Pravidelně vedu individuální i skupinové kurzy meditací. Již 9 let jsem účastníkem Akashických procesů se zkušenými žáky Devageeta.

Všechny krize jsou příležitostí k pochopení sebe a objevení nových možností.

Sandipa a meditace

Mým průvodcem v meditaci je indický osvícený mistr Osho, který mě nepřestává otevírat oči a srdce již více než 15 let. Má cesta k němu nebyla přímá a jednoznačná. Poprvé se mi představil v meditačním centru Shangrila v Čechách, ale tehdy jsem ho jen odmítala. Po letech opět ve stejném místě něco probudilo mou zvědavost.  Po dalších několika letech jsem odjela meditovat do Meditation Resort v Puně, Indii, kde se mi učení a láska Osha dostávalo více pod kůži, překračovala hranice mysli a neúprosně mi tavila staré programy myšlení a bytí ve světě.

meditace psychoterapie Osho

Mé velké díky patří Sw. Devageetovi, postavou drobnému Angličanovi, ale odvahou, pevností a oddáním velkému muži – meditátorovi, který mi umožnil zažít na vlastní kůži i mimo ni to, o čem jsem dřív jen tušila. Devageet neváhá použít i „silnější kladivo na rozbití kokosového ořechu naší mysli“, když o to člověk stojí a je připraven pro transformaci. Zároveň vytrvale a s trpělivostí ukazuje cestu z utrpení k vnitřní spokojenosti skrze meditaci. Devageetovi vděčím za to, že mi kompletně otevřel srdce pro Osha a hlavně mi pomohl mít se opět ráda, milovat sebe samu. Díky němu vím a každá buňka mého těla mi potvrzuje, že my lidé „jsme kosmické bytosti mající lidskou zkušenost“.

Jsme jedno se vším, neexistuje separace, jsme věční a smyslem naší lidské existence je si na toto rozpomenout – sammasati (poslední slova Buddhy).

Důležitou etapou mého života byly pobyty v meditačních centrech Evropě i mimo ni. Jak jsem zmínila výše, první zkušenost s několikaměsíčním oddáním se meditaci jsem měla v OSHO Meditation Resort v Indii, poté následovala téměř dvouletá láska s OSHO Miasto, meditačním centrem v Toskánsku, v Itálii. Několik měsíců jsem strávila v Oshofors ve Švédsku, v Nostro Posto a v Podere Amarti v Itálii.

V současnosti procházím mnohaletými Akashickými procesy v Akaschic Academy of Oshodontics,  pravidelně vstupuji do úchvatného procesu OSHO Mystická růže, OSHO No-Mind, dopřávám si spočinutí v OSHO Vipassaně a kdykoli mohu, tak se ráda vracím do meditačních center na několikatýdenní retreaty. V posledních 7 letech se aktivně věnuji meditacím, pracuji a sdílím svou vášeň v OSHO Afroz meditačním centru na řeckém Lesbosu.

Dnes aplikuji naučené v meditačních centrech v každodenním životě zpátky v realitě běžných starostí a sleduji svůj posun v přijetí náročných situací s větším klidem, laskavostí a pokorou. Zároveň vnímám mnohem větší uspokojení z jemných maličkostí, plněji prožívám setkání s lidmi a dívám se s menším strachem ke konci této poutě.

Od roku 2016 spoluvedu OSHO meditační centrum OSHO Praha Ha Ha Ha, kde pořádáme meditační program pro každého, kdo má zájem se o sobě dozvědět více a nalézt svou skutečnou pravdu, radost, smysl a naplnění v životě.

Zvu vás do bytí v meditaci, do prostoru hlubokého ztišení mysli, emocí a hmoty.

Sandipa a koučink

Věnuji se převážně životnímu koučinku a to formou individuálních i skupinových setkání. Certifikovaným profesionálním externím koučem jsem se stala po absolvování akreditovaného kurzu koučinku u Koučink centra Praha. Na koučinku oceňuji jeho efektivnost a rychlost v nacházení odpovědí na vnitřní tlaky a umožnění vytváření konkrétních kroků pro kvalitnější a radostnější každodenní život. Jako kouč podporuji u klientů schopnost introspekce a zároveň pohledu na sebe sama z vyšší perspektivy. Čím lépe víme KDO JSME, tím spíše můžeme žít život takový, jaký ho ŽÍT CHCEME.

koučink psychoterapie

Příběh papouška ze zlaté klece

Na okenním parapetu je zlatá klec a v ní papoušek, který zoufale volá „ svoboda, svoboda, svoboda“.
Jde kolem muž, velký bojovník za svobodu, a slyší volání papouška.
Bylo mu papouška líto a proto v noci vyšplhal na římsu okna a otevřel dvířka klece.
Druhý den jde opět kolem a znovu slyší stejně naléhavě volat papouška po svobodě.
Diví se, ale říká si, že má papoušek možná strach opustit klec.
Tak další noc vyleze na římsu, papouška z klece vyndá a posadí na parapet vedle klece.
Papoušek nic. Tak ho muž vezme do dlaní a vyhodí do vzduchu se slovy „leť, jsi volný“.
Následující den jdouc kolem, opět slyší papouškovo“ svoboda, svoboda, svoboda“.
Podívá se k okenní římse a tam vidí papouška zpátky krčící se ve zlaté kleci s otevřenými dvířky.

Podporuji, vedu a doprovázím lidi, kteří jsou motivování učinit změnu, objevují v sobě odvahu vydat se novou cestou a mají chuť kreativně tvořit svůj život. Nestačí volat „svoboda, svoboda, svoboda“, je nutné roztáhnout křídla a letět.

Ráda poletím vedle vás

Sandipa a cesty

… NEEXISTUJE KONEČNÁ DESTINACE. EXISTUJE POUHÁ POUŤ. CESTA SAMA O SOBĚ JE ŽIVOTEM. NEDOSAHOVAT NIČEHO, BÝT BEZ CÍLE. POUZE TANČIT A BÝT NA POUTI. POHYBOVAT SE S RADOSTÍ, BEZ HLEDÁNÍ CÍLE…..” OSHO

Ano, nikdy mě tolik nezajímala konečná destinace mých cest, jako to cestování, pohybování se a bytí na cestě samotné.

Za dobrodružstvím neznámého jsem vyrážela od malička s rodiči, tenkrát v rámci naší země a východního bloku. Ale jak se otevřely vrátka bývalé socialistické klícky, začali jsme podnikat tenkrát velmi vzrušující výlety “na západ”. Nezapomenu nikdy na ta neuvěřitelná obrovská jablka na římské ulici a tolik krásných a voňavých lidí kolem. Byla to Itálie jako první země, která mě chytla za srdce. (V posledních 8 letech se do Itálie vracím jako průvodce cyklozájezdů spolu s CK Adventura. Oblíbené destinace jsou Toskánsko, Sardínie, Gargáno a Umbrie.)

A pak už ten pohyb ven se nedal zadržet a já pokračovala už jako mladá žena sama. Mnoho let jsem paralelně poznávala cizí kraje a sebe v nich zároveň. Žila jsem v Anglii (abych se naučila jazyk), stopovala po Evropě (abych zažila svobodu pohybu), žila ve Spojených státech (abych si vydělala na cesty) a studovala v Madridu (abych dokončila studia v Praze).

A pak přišla ta “velká cesta”. S přítelem jsme si vzali baťohy, do srdce touhu objet svět a do kapes všechny prostředky, co jsme měli. Vydali jsme se na východ zeměkoule a po dvou a půl letech přijeli ze západu. Byli jsme na pouti, neexistovala jedna destinace. Projeli jsme po zemi celou Asií (od Sýrie po Bali), zdrželi se v Indii, odklízeli následky tsunami v 2004 na Srí Lance, spočinuli u Kiwi obyvatel Nového Zélandu, Velikonočně přeskákali Pacifik, prokličkovali se Jižní Amerikou a pak se nasyceni vrátili do hnízda Evropy.

cesty meditace

A život se proměnil. Přišla meditace, poznala jsem, že jsem uviděla svět, ale ještě jsem nepoznala sebe. A tak se mé cestování obrátilo jiným směrem. Dovnitř. Začala jsem jezdit po světě za meditacemi a sebepoznáním. Žila jsem a pracovala  v OSHO resortu v Indii, stala jsem se rezidentem v meditačních komunitách v Itálii, učila se meditaci v Mexiku, ve Švédsku i Řecku. Propojovala jsem svou původní profesi psychologa s rozměrem spirituálním a pochopila, že pokud chceme poznat sebe a dosáhnout léčení a změny uvnitř nás, není to možné bez ponoření se do ticha, samoty a hluboké pravdy v nás.

Jsem velice vděčná, že žiji v době, kdy je možné být v pohybu, objevovat krásy světa, poznávat, že není jediný způsob bytí, který je ten správný a mít ten luxus cestovat po zákoutích své duše.
Velmi ráda se vracím do zemí, kde jsem se cítila dobře, přijata a svobodná. Takovými místy jsou Indie, Nový Zéland, Kambodža, Itálie, Laos. A jsem ráda, že díky mým zkušenostem v mnoha zemích světa, životem v mnoha kulturách a profesní zkušeností krizového psychologa a psychoterapeuta, facilitátora meditačních technik a především duchovní podporou komunity kolem osvíceného mistra mohu doprovázet i vás na cestě poznání…. toho, co je kolem a toho, co je uvnitř.

Nechte se pozvat k tanci životem, který má nekonečné podoby, tisíceré barvy a neustále je v pohybu… “… NEEXISTUJE KONEČNÁ DESTINACE. EXISTUJE POUHÁ POUŤ….

Těším se na společná dobrodružství 🙂

Kvalifikace

Vzdělání

Psychologie jednooborová – Filosofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (Mgr.) 1997 – 2004
Humanitní vědy – Pedagogická fakulta Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem (Bc.) 1994 – 1998

Terapeutické a meditační výcviky

NeuroLingvistické Programování a Ericksonovská hypnóza – Bhagat H. Zeilhoffer 2021 – 2023
OSHO Mystic Rose meditativní terapie – Adhiraj and Sheela, Řecko 2021
OSHO Reminding Yourself the Forgotten Language of Talking to Your Bodymind hypnoterapie – Sheela, Řecko 2021
Akreditovaný profesionální externí kouč – Koučink Centrum, s.r.o., Praha 2015
OSHO Meditation Center Leader – Vatayana, OIMR, Indie 2017
Starlight Transomatic Dialogue terapie: Devageet – C. H. Newman BDS. DipMDH, Mexiko, Švédsko 2011 – 2012
Voice Dialogue terapie – Heidi Berger, Česko 2009 – 2010
Zen Touch Shiatsu – Seymour Koblin 2008
Neoreichiánské dýchání a bioenergetika těla – Moumina 2008 – 2009
Dramaterapie – Mgr. Blanka Kolínová 2003 – 2004
Telefonní, chatová a internetová krizová intervence – Linka Důvěry, o.s. 2002, 2016, 2017
Roční výcvik v gestalt terapii – Mgr. Marián Chrasta 1998

Účast v meditačních a terapeutických kurzech

OSHO Mystic Rose – Prem Yatri, Devena, Adhiraj, Sheela 2017 – 2022

Akashic Octave Processes – Devageet, Kalakeli, Adhiraj, Prem Yatri 2017 – 2023
OSHO Reminding Yourself the Forgotten Language of Talking to Your Bodymind – Sheela 2021 – 2022
Primal Therapy – Born Twice – Swarup a Premartha 2019
Psychohygiena pomocí techniky TRE – Jana Horsáková 2019
OSHO Vipassana – Prem Shunyo 2018
Akashic Process One – Devageet, Prem Yatri 2018
OSHO No-Mind – Prem Yatri, Adhiraj a Nirdosh 2015 – 2021
Sufi – zpěv srdce – Atmananda 2016
Škola Stargate – Meenakshi Kramvik a tým 2016
Colour Starlight Transomatic Dialogue – Devageet – C. H. Newman BDS. DipMDH 2011 – 2012
Bardo Karmic Awareness – Devageet – C. H. Newman BDS. DipMDH 2012
Sufi Meditation Camp – Videha 2011
Diamond Awareness – Devageet – C. H. Newman BDS. DipMDH 2011
Conscious Living – Sagarpriya 2011
Zen Counselling – Dharma 2010
Vnitřní muž, vnitřní žena – Sagarpriya 2008
Rodinné konstelace – Bhagat Zeilhoffer 2007
Umění zemřít – Bhagat Zeilhoffer 2007
Pesso Boyden psychoterapie – DOM, Dům otevřených možností 2007
Satori – Ganga 2007
Holotropní dýchání – Míra Kašpar, Mgr. Michal Vančura 2007
Ženská skupina – Komala 2007
Léčivé bylinné ceremonie – šamani v Peru a České republice 2006
Who is in – Mouji 2004
Existencialní a humanistická psychoterapie – ESET, Psychoterapeutická a Psychosomatická klinika 2003
Arteterapie – ac.m. Kamila Ženatá 2003

Dlouhodobé pobyty v meditačních centrech

OSHO Afroz Meditation Center, Řecko 2017 – 2022
OSHO Meditation Resort, Puna, Indie 2010 – 2020
Podere Amarti, Itálie 2014
Nostro Posto, Itálie 2013
Istituto Miasto, Itálie 2011 – 2012
Oshofors, Švédsko 2011

Reference

„Paní Sandipa je úžasná a velmi profesionální. Pomohla mi znovu nabýt ztracenou sebedůvěru a dodat odvahu nebát se vykročit cestou životní změny. Děkuji.“

M.S.

„Vyzkoušela jsem mnoho psychologů, ale ona je úžasná. Otevřela mi cestu k vyřešení mnoha mých problémů, zač ji děkuji velmi.“

E.Ch.

„Paní Sandipa byla příjemná a velmi milá. Konzultace s ní byla jako pohlazení. Děkuji.“

S.

„Trochu jsem se bála, už mám špatnou zkušenost s terapeutem, ale se sezením jsem byla hodně spokojená a hodně mi pomohlo!“

H.G.

„Dostalo se mi mnohem větší pomoci, než jakou bych čekala u první návštěvy. Velice děkuji.“

T.S.

„Nejlepší paní psycholožka, co jsem viděl. Děkuji moc za rady, kterými se budu řídit a vše snad dopadne dobře.“

T.S.

Moc děkuji za položené otázky, které mě vedou blíže k sobě. považuji to za známku kvality a profesionality.“

M.M.

„Jsem nadmíru spokojená, paní psycholožka přesně popsala můj problém, dala mi rady, které mnou rezonovaly a těším se na dlouhodobou spolupráci. S její pomocí znovu vybuduji svůj život k mé spokojenosti.“

M.D..

„Paní Sandipa byla úžasná. Dokonale se dokázala vcítit do mé osobnosti. a dala mi ten správný vhled, který jsem potřeboval. je citlivá, zkušená a velmi profesionální.“

R.

„Paní Simová, s velmi vstřícným a příjemným přístupem pomohla pojmenovat moje pocity a ukázala mi, jak můžu sám sobě otevřít možnosti toho, jak věci prožívám a tak se uvolnit. Velmi dobře odhadla, co potřebuji.“

J.S

„Sandipa medituje už mnoho let a tak při vedení meditací nesdílí jen instrukce, které k vedení také patří, ale předává i osobní zkušenost, upozorňuje na chyby, které sama dělala. Dokáže podpořit meditující v tom, aby se nenechaly pohltit svými myšlenkami, namísto toho, aby je jen pozorovali. Ráda se Sandipou medituji, protože cítím, že vytváří bezpečný prostor, ve kterém můžu úplně vypnout vnější svět a dopřát si čas jen pro sebe.“

Saba

„Sandipa zaposobila na mňa, ako skúsená lektorka, ktorá se ráda podelí o skúsenosti. Ľudom ukazuje dalšie možnosti, s ktorými se dá pracovať prii osobnom rozvoji. Je tolerantná, priaťelská, kreativna s citom pre situáciu.“

Tomáš

„Sandipa vyzařuje pozitivní a intenzivni energií a tím podporuje odblokování energie a volné vyjádření v meditaci. Jasně vysvětluje průběh meditací a dává srozumitelné instrukce. Je trpělivá a je ochotná sdílet praktické tipy na dosáhnutí hlubší meditace.“

Susanne

„Sandipa motivuje k meditaci vlastním příkladem a její až nakažlivé vášni a lásce k meditaci se prostě nedá odolat:) Sandipa dělá meditaci srdcem. A k tomu přidává dlouholeté zkušenosti a jedinečné vhledy.“

Petr

„Sandipa je skvělá lektorka, která má smysl pro humor, je bezprostřední, otevřená, inspirující bytost, která má co nabídnout. Dokáže druhé inspirovat a vést k poznání skrze meditaci a vlastní zkušenost. Vřele doporučuji všem, kdo na sobe chtějí pracovat. To, co učí, sama žije a dokáže podat nenásilnou formou, je opravdu zapálená a dokáže druhé nadchnout.“

Jirka

„Sandipa má úžasnou schopnost vytvořit otevřený a láskyplný prostor pro meditaci, na svých akcích přirozeně a bezpečně provádí skupinu celým procesem. Já vždy z akcí, na kterých jsem byla, odcházím s pocitem vnitřního naplnění, lásky k sobě i druhým a velikou vděčností.“

Amreeta

„Sandipu miluju a znám jako mou velkou inspiraci, kamarádku a jako koučku. Během našeho společného absolvování kurzu koučinku jsem mohla poznat její citlivý přístup v koučování a znalost rozmanitosti psychologie a rozdílnosti životního světonázoru žen i mužů. Je mi blízká její víra v individualitu osobnosti každého člověka, v to, že veškeré odpovědi na naše otázky již známe a nalezneme je jedině uvnitř sebe, v případě, že klademe ty správné otázky.

Její zkušenosti s pobyty v různých OSHO centrech v Indii i po Evropě a s OSHO meditacemi jsou velkým přínosem pro koučování v oblasti rozvoje individuality každého člověka, odstranění jeho vnitřních překážek k dosažení tak kvalitního osobního i profesního života, jaký si bude přát.

Pavel

Díky možnosti absolvovat koučovací sezení u Sandipy je možné si přijít na vnitřní bloky, převzaté vzorce chování či programy myšlení pramenící z minulosti, s její pomocí si je uvědomit, vlastním chtěním odstranit a dosáhnout tak stavu, kdy si sami sobě nepřekážíme ve svém životě, stavu hojnosti, stavu tvořivosti, stavu “flow”.

Míša N.

“Sandipa zvolila pro koučovací rozhovor krásné místo kavárny v Karlíně. Atmosféra s ní byla příjemná. Dokázala vytvořit prostředí důvěry a laskavě mě vedla k dobře formulovanému výsledku. V momentě, kdy jsem byla zaseknutá v představení si alternativ, Sandipa mě k nim dokázala kreativně přivést. Takže i během hodiny jsem našla mnoho podnětů a možností ve svém tématu.”

Safi Narwa

„Při koučinku se Sandipou jsem si uvědomila, že si můžu stát za hodnotou své práce takovým způsobem, že je pro mě důležitější její hodnota samotná, než kolik na moje semináře přijde žen, že je nemusím lákat nižší cenou jen proto, aby vůbec přišly. Pořád ještě nemám toto téma vybalancované, ale cítím, že Sandipa mi pomohla zasít semínko vědomí, které dále ve mně klíčí a starám-li se o něj a pečuji, tak se dále rozrůstá a uvnitř mě narůstá i hodnota mé práce. Díky.”

Susheela

Od roku 2022 pravidelně spolupracuji s psychologickou online poradnou. Psycholog online Mojra.cz

Nahoru