Sandipa a meditace

Mým průvodcem v meditaci je indický osvícený mistr Osho, který mě nepřestává otevírat oči a srdce již od roku 2008. Má cesta k němu nebyla přímá a jednoznačná. Poprvé se mi představil v meditačním centru Shangrila v Čechách, ale tehdy jsem ho jen odmítala. Po letech opět ve stejném místě něco probudilo mou zvědavost.  Po dalších několika letech jsem odjela meditovat do Meditation Resort v Puně, Indii, kde se mi učení a láska Osha dostávalo více pod kůži, překračovala hranice mysli a neúprosně mi tavila staré programy myšlení a bytí ve světě.

Mé velké díky patří Sw. Devageetovi, postavou drobnému Angličanovi, ale odvahou, pevností a oddáním velkému muži – meditátorovi, který mi umožnil zažít na vlastní kůži i mimo ni to, o čem jsem dřív jen tušila. Devageet neváhá použít i „silnější kladivo na rozbití kokosového ořechu naší mysli“, když o to člověk stojí a je připraven pro transformaci. Zároveň vytrvale a s trpělivostí ukazuje cestu z utrpení k vnitřní spokojenosti skrze meditaci. Devageetovi vděčím za to, že mi kompletně otevřel srdce pro Osha a hlavně mi pomohl mít se opět ráda, milovat sebe samu. Díky němu vím a každá buňka mého těla mi potvrzuje, že my lidé „jsme kosmické bytosti mající lidskou zkušenost“.

Jsme jedno se vším, neexistuje separace, jsme věční a smyslem naší lidské existence je si na toto rozpomenout – sammasati (poslední slova Buddhy).

Důležitou etapou mého života byly pobyty v meditačních centrech Evropě i mimo ni. Jak jsem zmínila výše, první zkušenost s několikaměsíčním oddáním se meditaci jsem měla v OSHO Meditation Resort v Indii, poté následovala téměř dvouletá láska s OSHO Miasto, meditačním centrem v italském Toskánsku. Několik měsíců jsem strávila v Oshofors ve Švédsku, v Nostro Posto a v Podere Amarti v Itálii.

V současnosti procházím mnohaletými Akashickými procesy v Akaschic Academy of Oshodontics,  každoročně vstupuji do úchvatných meditačně terapeutických procesů OSHO Mystická růže, OSHO No-Mind, OSHO Reminding Yourself of Forgotten Language of Talking to the BodyMind a dopřávám si spočinutí v OSHO Vipassaně. Kdykoli mohu, ráda se vracím do meditačních center na několikatýdenní retreaty. V posledních 7 letech se aktivně věnuji meditacím, pracuji a sdílím svou vášeň v OSHO Afroz meditačním centru na řeckém Lesbosu.

Dnes aplikuji naučené v meditačních centrech v každodenním životě zpátky v realitě běžných starostí a sleduji svůj posun v přijetí náročných situací s větším klidem, laskavostí a pokorou. Zároveň vnímám mnohem větší uspokojení z jemných maličkostí, plněji prožívám setkání s lidmi a dívám se s menším strachem ke konci této poutě.

Od roku 2016 vedu OSHO centrum OSHO Praha Ha Ha Ha, kde pořádám meditační program pro každého, kdo má zájem se o sobě dozvědět více a nalézt svou skutečnou pravdu, radost, smysl a naplnění v životě. Zároveň se podílím na vedení OSHO Activity Center v severní Itálii.

Translate »