Sandipa a terapie

Umění terapie jsem začala objevovat skrze Gestalt psychoterapii, kterou jsem praktikovala na seminářích, skupinovém výcviku a individuálních sezeních. Dále mě inspirovala Humanistická a existenciální psychoterapie, Transpersonální terapie a Holotropní dýchání, Pesso Boyden psychoterapie a arteterapie. Velkou měrou mě ovlivnil absolvovaný výcvik Dramaterapie a hodiny Dialogického jednání na DAMU. Později mi do této mozaiky psychoterapeutické sebezkušenosti zapadl i výcvik ve Voice Dialogue (Dialog hlasů).

Velkým obratem v terapeutické práci bylo setkání s Transomatickým dialogem a meditací. Momentálně se vzdělávám v Neurolingvistickém programování a Hypnóze podle Miltona Ericksona.

Praktické dovednosti jsem získávala jako individuální a skupinový psychoterapeut v práci s uživateli drog a jejich blízkými, na telefonní krizové lince jako psycholog – konzultant, poradce a mentor lidí s psychotickým onemocněním a jako terapeut mladých lidi bez domova a rodiny.

Výraznou změnou mého směřování pro mě byla setkání s několika zahraničními terapeuty, jejichž práce byla ovlivněna a proměněna osobním vedením indického mystika Osho. Účastí v mnohých meditačních a terapeutických seminářích, jsem si postupně uvědomovala, co mi vždy v tradiční psychoterapii jakéhokoli směru scházelo. Scházel mi prostor meditace, jasný přesah naši mysli, emočního prožívání a tělesného cítění. Prostor vyššího vědomí, nadhledu a léčení na celostní úrovni. A pravě OSHO terapeuté mi umožnili tuto dimenzi meditace objevovat a opakovaně zažívat.

Začala jsem tedy na sobě pracovat z úplně nové perspektivy. Prošla jsem skupinami jako Satori, Umění zemřít, Who is In, Primal Therapy, Vnitřní muž – Vnitřní žena, Neoreichianské dýchání, Zen Counselling, Sufi Camp a Conscious Living, OSHO Mystic Rose, OSHO No Mind, Mindfulness, které mě postupně zbavovaly starých vzorců prožívání, vzorců, které už dávno nebyly potřebné.

Meditace se pro mě stala základním kamenem pro jakoukoli hlubší psychoterapeutickou práci. Několik let jsem strávila v meditačních komunitách v různých zemích, kde jsem se učila žít vědomě a prohlubovat schopnost meditace v každodenním životě.

Zásadním okamžikem pro mě bylo setkání se Sw. Devageetem, který vytvořil unikátní systém sebeléčení nazývaný Transomatic Dialogue. Po dva roky jsem intenzivně následovala Devageeta v jeho workshopech na několik kontinentech a učila se aplikovat Transomatický Dialog nejdříve na sobě a po obdržení certifikátu o absolvování tréninku i na mých klientech. Dále pokračuji v Akashických procesech, mnohaleté práci na sobě pomocí transu a Transomatického dialogu.

S klienty využívám i NLP – Neurolingvistické programování a Hypnoterapii podle Miltona Ericksona – práce s vizualizací, přerámcováním, hledáním zdrojů a využívání moudrosti nevědomí k léčení a změně nefunkčních vzorců chování.

Věnuji si meditativním terapiím s důrazem na práci s emočním prožíváním.

Mezi další inspirace patří Somatic Expiriencing Petera A. Levine, Bodyterapie Wilhelma Reicha, Esential Life Consulting Leely, Prasada a Alviny, Feeding  the Demons podle Tsultrim Allione, Nonviolent Communication Marshalla B. Rosenberg, Mindfulness a další.

Pravidelně vedu individuální i skupinové kurzy meditací.

Terapie - Meditace - Masáž

Osobně - Online - Telefonicky

Česky - English

Sandipa Simová

+420 775 696 361

sandiketa@gmail.com

Translate »